Perbahasan Mengenai Hadas & Perkara-Perkara Yang Dilarang Semasa Berhadas

August 29, 2009

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat dan salam atas semulia-mulia para nabi dan rasul. Dan atas keluarganya dan sahabatnya keseluruhannya. Adapun selepas itu,

Ini adalah sedikit nukilan bagi memudah saudara-saudari dalam memahami permasalahan kita ini. Sekiranya terdapat salah dan silap mohon diperbetulkan. Menulis saya akan nukilan ini walaupun bukanlah saya ahli dan mahir dalam bidang ini, hanya gatal-gatal tangan sahaja kerana ingin berkongsi ilmu jua.

Makna hadas :-

Bahasa = sesuatu yang menghalang

Syarak = suatu perkara yang berdiri di atas anggota yang menegah daripada sah sembahyang dan perkara yang pada hukum sembahyang, sekira-kira tidak dimudahkan. – Al-Fiqhul Manhaji

Pembahagian hadas :-

1) Hadas Kecil

2) Hadas Pertengahan

3) Hadas Besar

1) Hadas Kecil = yakni sedikit perkara yang haram dengan sebab ia. Iaitulah tiada air sembahyang.

– Perkara yang diharamkan ketika sedang berhadas kecil :-

 1. Sembahyang dan perkara yang pada makna sembahyang.
 2. Tawaf.
 3. Menyentuh Al-Quran.
 4. Menanggung Al-Quran.
 5. Membaca Khutbah Jumaat.

2) Hadas Pertengahan = yakni kurang daripada perkara yang haram dengan sebab hadas besar dan lebih daripada perkara yang haram dengan sebab hadas kecil. Iaitulah berjunub dan beranak.

– Perkara yang diharamkan ketika sedang berhadas pertengahan :-

 1. Sembahyang dan perkara yang pada makna sembahyang.
 2. Tawaf.
 3. Menyentuh Al-Quran.
 4. Menanggung Al-Quran.
 5. Membaca Khutbah Jumaat.
 6. Membaca suatu daripada Al-Quran.
 7. Berhenti di dalam masjid.
 8. Lalu – lalang / mundar – mandir di dalam masjid.

3) Hadas Besar = yakni banyak perkara yang haram dengan sebab ia, melebihi kedua – dua hadas di atas. Iaitulah haid dan nifas.

– Perkara yang diharamkan ketika sedang berhadas besar :-

 1. Sembahyang dan perkara yang pada makna sembahyang.
 2. Tawaf.
 3. Menyentuh Al-Quran.
 4. Menanggung Al-Quran.
 5. Membaca Khutbah Jumaat.
 6. Membaca suatu daripada Al-Quran.
 7. Berhenti di dalam masjid.
 8. Lalu – lalang / mundar – mandir di dalam masjid.
 9. Wathi.

10.  Niat puasa sebelum cukup waktu berhenti darah.

11.  Mubasyarah.

12.  Di talak.

13.  Mandi wajib.

14.  Tayammum.

Soalan : Bolehkah seseorang yang sedang haid membaca Al-Quran semata-mata?

Jawapan : Haram ke atas orang yang haid membaca sesuatu daripada Al-Quran dengan sekira-kira diqasadkan bahawasanya bacaannya itu daripada Al-Quran.

Tetapi bacaan di dalam hati (monolog) atau mengisyarat oleh seorang yang bisu yang memberi faham akan Al-Quran maka tiada haram.

Termasuk juga didalam kata bukan daripada Al-Quran itu seperti memperbetulkan kesalahan, doa, mengambil berkat, dan mengajar. – Bughyah Al-Mustarsyidin

Tersebut didalam Bughyatu Tholibin muka surat 48 : Adapun jikalau tiada mengqasad akan suatu; seperti berlaku lidahnya dengan tiada qasad, atau qasad akan zikir semata-mata; tiada haram kerana bahawasanya tiada yang dinamakan Al-Quran itu melainkan dengan diqasadkan dia.

Wallahu a’alam.

Saya harap nukilan ini dapat membantu saudara-saudari memahami masalah ini.  Dan telah berselawat oleh Allah keatas penghulu kita Muhammad. Dan keatas keluarganya dan sahabatnya. Dan sejahtera juga atas mereka. Walhamdu lillahi rabbil alamin.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: