Nama Kitab Turats Arab & Harga (RM)

 1. Hasyiah Al-Bajuri Ibn Qosim                             = RM 56.00
 2. Al-Iqna’                                                                       = RM 35.00
 3. Hasyiah Syarqawi Ala Tahrir                             = RM 65.00
 4. Sirajul Al-Tholibin                                                  = RM 45.00
 5. Kailani                                                                          = RM 2.50
 6. Nurul Yaqin                                                               = RM 18.00
 7. Tafsir Jalalain                                                            = RM 25.00
 8. Hasyiah I-‘anah Al-Tholibin Ala Fathu Muin Cetakan Indonesia                                                                    = RM 80
 9. Mukhtasar Abi Jamrah                                          = RM 6.50

10.  Syarah Ibnu ‘Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik            = RM 7.00

11.  Hasyiah I-‘anah Al-Tholibin cetakan Maktabah Taufiqiyyah                                                                                                       = RM 150.00

12.  Hasyiah I-‘anah Al-Tholibin cetakan Darul Fikri = RM 100.00

13. Syarah Ibnu ‘Aqil cetakan Darul Fikri                   = RM 58.00

14. Syarah Tasywiq al-Khilan Ala Mukhtasar Jiddan = RM 20.00

15. Syarah Ad-Dusuqi Ala Ummu Barahin                 = RM 6.00

16. Al-Ishobah fi Tamyiizi As-Shohabah                    = RM 400.00

17. Hasyiah Showi Ala Jalalain (4 juzuk)                    = RM 130.00

18. Kamus Al-Miftah                                                            = RM 230.00

19. Mukhtaru Al-Ahadits                                                   = RM 25.00

20. Jalalain cetakan Darul Fikri                                      = RM 39.00

21. Matan Arbain Annawawi                                            = RM 10.00

22. Syarah Al-Baiquniyyah                                               = RM 5.00

23. Nurul Yaqin cetakan Darul Kutub Ilmiah            = RM 25.00

24. Kamus Al-Maurid                                                           = RM 130.00

25. Dalilul Falihin                                                                  = RM 150.00

26. Syarah Ibanatul Ahkam Ala Bulughil Maram = RM 130.00

27. Asybah wa An-Nazhoir (As-Suyuthi) 2 jilid       = RM 65.00

28. Hasyiah Syarqowi Ala Tahrir 4 jilid                       = RM 120.00

29. Hasyiah Syarqowi Ala Tahrir 2 jilid cetakan Darul Fikri                                                                                                       = RM 60.00

30. Nailul Awthor 4 jilid                                                    = RM 150.00

31. Hasyiah Mahalli 4 jilid                                                 = RM 110.00

32. Hasyiah al-Bajuri Ibn Qosim cetakan Darul Fikri = RM 50.00

33. Al-Kawakib kulit Tebal                                               = RM 40.00

34. Syarah Nihayatul az-Zain Ala Qurratul Ain       = RM 29.00

35. Anwar Al-Masalik                                                         = RM 25.00

36. Asybah wan Nazhoir cetakan Darul Fikri           = RM 45.00

37. Hasyiah Mughni Muhtaj 4 jilid                               = RM 130.00

38. Riyadhus Solihin                                                          = RM 35.00

39. Mukjam Al-Quran                                                        = RM 60.00

40. Tafsir Ibnu Katsir 4 jilid                                           = RM 130.00

41. Bughyah al-Mustarsyidin                                        = RM 29.00

42. Hasyiah Baijarumi Iqna’ 5 jilid                             = RM 150.00

43. Qodrun Nada                                                                = RM 40.00

44. Takrifat Al-Jurjani                                                     = RM 20.00

45. Tafsir Al-Baidhawi                                                     = RM 165.00

46. At-Tibyan fi Adabi Hamaltil Quran                    = RM 18.00

47. Matan Al-Ajrumiyyah poket saiz                       = RM 1.50

48. Matan Al-Ajrumiyyah                                             = RM 3.00

49. Matan al-Binak wal ‘Izzi                                          = RM 2.50

50. Qowaid al-Asasiyyah                                              = RM 3.50

51. Safarul Mar-ah,Syeikh Nuruddin Al-Banjari = RM 6.50

52. Ilmu Tafsir lil Mawardi                                           = RM 5.50

53. Al-‘Aqaid Ad-Durriyyah                                        = RM 3.50

54. Bidayatul Hidayah                                                   = RM 8.00

55. Syarah Mukhtasar Jiddan (juzuk 1)                  = RM 15.00

Nama Kitab Turats Jawi & Harga (RM)

 1. Bahrul Mazi                                                = RM 230.00
 2. Furu’ Al-Masail                                        = RM 38.00
 3. Sairus Salikin                                            = RM 35.00
 4. Bughyatu Al-Thullab                             = RM 23.00
 5. Sabil Al-Muhtadin                                  = RM 23.00
 6. Sabil Al-Muhtadin (RUMI)                 = RM 90.00
 7. Risalah Mu-‘awanah (RUMI)             = RM 40.00
 8. Simarul Jannah                                       = RM 6.00
 9. Hikam Jawi                                               = RM 6.00

10.  Penawar Bagi Hati                                      = RM 5.00
11.  Kasyful Lisam cetakan Darul Fikri       = RM 45.00
12.  Tafsir Pimpinan Ar-Rahman (RUMI) = RM 50.00
13.  Sullamu As-Sibyan                                    = RM 65.00

14.  Paku Iman Dan Simpulan Iman           = RM 9.50

15.  Majmuk Arba’ Rasail                                = RM 5.00

16.  Mathla-‘u Al-Badrain                               = RM 6.00

17.  Misbahul Munir                                         = RM 3.50

Segala Harga Di Atas Boleh Berubah Pada Bila-Bila Masa & Bergantung Pada Stok Semasa.

Harga Di Atas Tidak Termasuk Kos Pos, Harga Pos Berbeza-Beza Mengikut Berat Kitab.

Untuk Kitab-Kitab Yang Tidak Terdapat Di Atas, Anda Boleh Bertanya Saya Di :-

emel = qolis03@hotmail.com

telefon = 019-4702455 – Khalis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: